loading
0
Koszyk
Użytkownik

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

Sklep internetowy działający pod adresem www.modisalon.pl, prowadzony jest przez:

Modi Wojciech Wędzicha

ul. Świętokrzyska 98
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
REGON: 260365817

NIP: 6612286930


 

Adres do zwrotów:

Wojciech Wędzicha

ul. Świętokrzyska 98
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kontakt:

e-mail: modisalonmody@wp.pl

tel: 884-810-822

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Sklep internetowy www.modisalon.pl prowadzi sprzedaż detaliczną z branży moda (ubrania, akcesoria i dodatki) za pośrednictwem sieci Internet.

   

 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu w procesie zamówienia.

   

 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć. Do dokonywania zamówień konieczne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

   

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

   

 5. Kupujący oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikacji zdjęć oraz treści w ramach zamieszczanych przez siebie opinii na stronach sklepu Modisalon.pl. Kupujący wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie powyższych materiałów przez Modi na stronach sklepu Modisalon.pl, serwisie Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter oraz w komunikacji newsletter.

   

 6. Ceny produktów widoczne na stronach www.modisalon.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego produktu.

   

 7. Wszystkie towary sprzedawane z opisem OUTLET są tańsze od ich ceny sklepowej. Istnieje możliwość, że produkty będą posiadały drobne zadrapania, marszczenia, małe plamki, ślady kleju , jednak wady te w żadnym stopniu nie mają wpływu na jakość ich użytkowania. Opisane wady nie będą uznawane jako podstawa reklamacji. Istnieje możliwość zwrotu towaru z opisem OUTLET w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

   

 8. Promocje w sklepie Modisalon.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.

   

 9. Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.


 

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Modisalon.pl można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.

 

 1. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

 

 1. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu Modisalon.pl

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:

  • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)

  • nieotrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności “z góry”)

  • nieodebrania przesyłki

  • niepotwierdzenia zamówienia pobraniowego

 

METODY PŁATNOŚCI:

 

1. Płatności krajowe:

- Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem serwisu płatności PayPal.

- Płatność przy odbiorze (za pośrednictwem Poczty Polskiej) – oznacza, że należność za zamówiony towar będzie pobrana przez osobę (kuriera) w momencie dostarczenia przesyłki.

 

2. Płatności zagraniczne:

-Przelew/płatność kartą kredytową poprzez serwis płatności PayPal.

 1.  

IV. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU:

 

 1. Przy każdym produkcie podany jest czas oczekiwania na wysłanie przesyłki. Termin otrzymania przesyłki składa się z czasu kompletowania towaru oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera lub listonosza.

   

CZAS DOSTARCZENIA przesyłki to:

 1. Przesyłki krajowe:

   

  - Kurier 24 Poczta Polska – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 - 2 dni roboczych)

   

  - Kurier 48 Poczta Polska – zaplanowany dwudniowy termin dostawy (do 2 dni roboczych)

 

- Paczka priorytetowa Poczta Polska – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 – 2 dni roboczych)

 

- Paczka ekonomiczna Poczta Polska – zaplanowany trzydniowy termin dostawy (do 3 dni roboczych)

 

 

KOSZTY WYSYŁKI:

 1. Przesyłki krajowe:

   

 1. - Kurier 24 Poczta Polska płatność przy odbiorze – 16,50zł - 22zł

  - Kurier 48 Poczta Polska płatność przy odbiorze – 15zł – 20,50zł

 1. - Kurier 24 Poczta Polska płatność z góry – 12,50zł - 18zł

  - Kurier 48 Poczta Polska płatność z góry – 14zł – 16,50zł

  - Kurier paczka ekonomiczna płatność z góry – 13zł - 19zł

  - Kurier paczka priorytetowa płatność z góry – 14zł – 20zł*

 

*Koszt wysyłki może się różnić w zależności od wagi zakupionego towaru.

 

2. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

 

 

V. REKLAMACJA:

 

1. Modi Salon Mody w terminie najpóźniej 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

2. Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Towar którego reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.

 

3. W przypadku gdy Towar był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany Towar, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Punktu Zwrotu.

 

4. Jeżeli Towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Modi Salon Mody niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Modi Salon Mody usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Modi Salon Mody.

 

5. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Modi Salon Mody za nabycie danego Towaru.

 

6. Jeżeli Klient będący konsumentem złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. powyżej, a Modi Salon Mody nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Modi Salon Mody za uzasadnione.

 

7. Modi Salon Mody powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Klienta wskazane przy składaniu reklamacji.

 

 1. WYMIANA/ZWROT:

 

1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Wymiana/zwrot dostępna jest po dołączeniu dowodu zakupu w firmie Modi Salon Mody.

 

2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:

- Pisemnie na adres Modi Wojciech Wędzicha

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: modisalonmody@wp.pl

 

3. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Modi Salon Mody zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Modi Salon Mody Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta. Z uwagi na konieczność zachowania zgodności z treścią § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177) Modi Salon Mody nie dokonuje zwrotów płatności w formie gotówkowej, w tym w formie przekazu pocztowego.

 

4. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Modi Salon Mody, Modi Salon Mody nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Modi Salon Mody zamówiony uprzednio Towar.

 

5. Modi Salon Mody może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Modi Salon Mody dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

7. Modi Salon Mody nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Modi Wojciech Wędzicha – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.

   

 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu.

   

 3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.modisalon.pl za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznej lub sms.

 

 1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

 

 1. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

 

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)

  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Modi Salon Mody lub zakresu Towarów sprzedawanych przez Modi Salon Mody, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu i Sklepu Internetowego, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu – Sklepu Internetowego, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu – Sklepu Internetowego. W takim wypadku Modi Salon Mody poinformuje Klientów o rodzaju i charakterze zmian poprzez stosowną informację w serwisie Sklepu internetowego. Klient składa oświadczenie o akceptacji zmian Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox w polu komunikatu. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, Klient nie będzie miał możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Modi Salon Mody za pośrednictwem Sklepu. Klient w dalszym ciągu będzie miał dostęp do Konta i historii zamówień.

 

 1. Modi Salon Mody może udzielać gwarancji na wybrane Towary. Szczegółowe dane dotyczące ewentualnej gwarancji będą w takim wypadku znajdowały się na karcie Towaru w jego opisie.

   

 2. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. Poz. 380).

 

 1. Modi Salon Mody zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

 

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Modi Salon Mody nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

 1. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

 1. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Modi Salon Mody rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.

 

 1. Firma informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Spółka nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.